DAMLA SULAMA BORULARI    
 Ana Sayfa | Şirket Profili | Damla Sulama Nedir? | Damla Sulama Makinaları | Damla Sulama Boruları | Damla Sulama Ek Parçaları | İletişim

 

           Damla Sulama Nedir?

Dünyanın büyük çapta tarım yapılan ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de çoğunlukla sulama, değişik bitkilerin farklı büyüme zamanlarındaki gereksinimlerini dikkate almayan, ölçüsüz ve uygun miktarların tespiti yapılmayan kaynakların bilinçsizce kullanıldığı ilkel yöntemlerle yapılmaktadır.

Verilen su miktarının ölçülmediği, suyun gereksiz yere fazladan kullanıldığı bu yöntemlerle yapılan sulama uygulamalarında gübre ve enerji kayıplarına da sebep olunmaktadır. Ayrıca toprak yapısının bozulmasına, tuzluluk ve drenaj problemlerinin oluşmasına, dolayısıyla tarımsal alanların verimliliklerinin kaybedilmesine neden olunmaktadır.

Dünya üzerinde küresel ısınmanın etkisiyle yağışların hissedilir derecede azalması ile birlikte barajlarda tutulan suların yetersiz kalması, dere, çay ve ırmak sularının sulama sezonunun bitiminden önce kuruma eğilimine girmesi ve yer altı su seviyelerinde önemli düşüşler olması mevcut su kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması zorunluluğunu doğurmuştur.Toprak ve Su Kaynaklarımızın ülkemizde de gelecek nesillere ulaştırılması, süreklilik içinde yüksek düzeyde gelir getiren Tarımsal Üretim yapılması için Damla Sulama Sistemlerinin yaygınlaşması zorunlu hale gelmiştir.

Damla Sulama Sistemleri uygulandığı farklı bünyeli topraklarda ve bozuk arazi koşullarında bile, sulama suyunu kontrollü kullanılarak daha az su ile bitki kök bölgesindeki sürekli istenilen düzeyde rutubet ortamı yaratabilen, yüksek düzeyde verim elde edilebilen, gübre enerji ve işgücünden önemli ölçüde ekonomi sağlayan ve arazide tarımsal işlerin kolaylıkla yapılabildiği bir sulama yöntemidir.

Damla Sulama genel bir tanımla, bitkinin gelişimi için gereksim duyulan sulama suyunun, ana boru, yan ana boru ve üzerinde kendinden damlatıcılar bulunan veya sonradan damlatıcı takılabilen lateral borular ile bitki kök bölgesine damlama şeklinde uygulanmasıdır.

 

 

 
AKKUŞ MAKİNA